ترموستات EXPONO II T همه نیازها و کاربردهای صنعت تهویه مطبوع را در خود جای داده است. کلیه مدل­های متفاوت ترموستات در یک محصول گنجانده شده است و به عبارتی انواع فن کویل، داکت اسپلیت، سیستم­های گرمایش از کف، پکیج­های خانگی و سیستم­های ترکیبی با استفاده از یک ترموستات EXPONO II T کنترل می­گردد. تنها کافی است که قبل از راه­اندازی دستگاه، مدل مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

مدل­های تحت پوشش ترموستات EXPONO II T

ترموستات دیجیتال اکسپونو با انواع تجهیزات سرمایشی و گرمایشی به شرح زیر طبق استانداردها تطابق دارد.

ترموستات دیجیتال و فن کویل:

 • فن کویل زمینی تک دور
 • فن کویل زمینی با یک شیر برقی ۲-Pipe
 • فن کویل زمینی با دو شیر برقی سرد و گرم  ۴-Pipe
 • فن کویل سقفی سه دور اتوماتیک
 • فن کویل سقفی سه دور با یک شیر برقی ۲-Pipe
 • فن کویل سقفی سه دور با دو شیر برقی ۴-Pipe
 • فن کویل سقفی چهار دور با یک شیر برقی ۲-Pipe
 • فن کویل سقفی پنج دور اتوماتیک

ترموستات دیجیتال و داکت اسپلیت:

 • داکت اسپلیت سرمایش/گرمایش تک دور ۱H/1C
 • داکت اسپلیت سرمایش/گرمایش تک دور فن – دو مرحله­ای ۲H/2C
 • داکت اسپلیت سرمایش/گرمایش سه دور ۱H/1C

گرمایش از کف:

 • گرمایش کفی تک مرحله­ای برای یک ناحیه
 • گرمایش کفی دو مرحله­ای برای دو ناحیه

پکیج گرماشی

سیستم ترکیبی:

 • فن کویل سقفی به همراه گرمایش از کف
 • فن کویل سقفی سه دور به همراه گرمایش/سرمایش از کف

راهنمای عمکلکرد ترموستات هوشمند اکسپونو

تصاویر زیر عملکرد هر یک از دکمه های صفحه نمایش لمسی ترموستات دیجیتال اکسپونو را نشان می دهد:

دکمه های صفحه نمایش

گزینه های صفحه نمایش ترموستات دیجیتال

برای انتخاب مدل مناسب ترموستات دیجیتال، نحوه سرهمبندی و آموزش کامل عملکرد پنل هوشمند و جزئیات بیشتر، دفترچه راهنما ترموستات دیجیتال اکسپونو را از طریق لینک زیر دانلود کنید:

دفترچه ترموستات فارسی